Infolinia: +48  603 195 088
Czynne w dniach: pon-pt: 9:00-16:00
Kompleksowa obsługa w zakresie księgowości

Powierzając nam obsługę księgową swojej firmy otrzymujecie Państwo gwarancję fachowości rozliczeń i wysoki merytoryczny poziom wiedzy księgowej.
Ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców jak i osób fizycznych.
Oferta biura rachunkowego BOMIR:
Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak:
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Opodatkowanie w formie księgi przychodów i rozchodów skierowane jest do Trzeba przy tym pamiętać, że przedsiębiorca może prowadzić księgę, dopóki nie zajdzie konieczność prowadzenia ksiąg handlowych. Ten obowiązek pojawia się, jeżeli w poprzednim roku podatkowym przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.
W ramach prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oferujemy następujące usługi:
KSIĘGI HANDLOWE
Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia Ksiąg Handlowych zobligowane są:
W ramach prowadzenia ksiąg Handlowych oferujemy:
PŁACE I KADRY ORAZ ROZRACHUNKI Z ZUS
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Mogą go opłacać podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali:
W ramach obsługi klientów rozliczających w się w formie ryczałtu ewidencjonowanego oferujemy:
EWIDENCJA NA POTRZEBY VAT
Oferta ta jest kierowana do rolników szczególnie prowadzących działy specjalne produkcji rolnej oraz przedsiębiorców, którzy opodatkowani są na zasadzie karty podatkowej i jednocześnie są płatnikami podatku VAT
W ramach tej oferty wykonujemy następujące usługi:
ROZLICZENIA ROCZNE
Oferta jest kierowane do osób fizycznych, które chcą powierzyć swoje roczne rozliczenie podatku dochodowego w ręce osób doświadczonych.
W ramach tej usługi oferujemy:
ZWROT VAT-u BUDOWLANEGO
Ofertę tą kierujemy do osób fizycznych, które chcą odzyskać część VAT-u za materiały budowlane które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem vat22% (od 01.01.2012 23%)
W ramach usługi wykonujemy: